Skip links

Nor gara?

Euskadiko enpresa kooperatiboek zure mundua eraldatzen jarrai dezaten egiten dugu lan.

Euskadi harro egon daiteke, berdingabea eta munduan erreferentea den enpresa-eredu bat baitu: kooperatibismoa. Eredu horrek oinarritzat ditu demokrazia, ekitatea, elkarlaguntza, erantzukizuna, elkartasuna eta berdintasuna. Euskal kooperatibismoak 150 urte bete ditu. Historia horren barruan, oso garrantzitsuak dira asoziazionismoa eta Kooperatiba Mugimenduaren ordezkaritza, 30 urte baino gehiago bete baitituzte.

Enpresa kooperatiboen lehen federazio sektorialak 80ko hamarkadaren amaieran sortu ziren. 1996an sortu zen KONFEKOOP, Euskadiko kooperatibak erakundeen aurrean ordezkatzeko.

Urte askoan, enpresa kooperatiboen hainbat federaziok eta elkartek osatu zuten Euskadiko kooperatibismoa, baina pixkanaka-pixkanaka, integratzen hasi zen, lehenik eta behin Erkiden, harik eta 2020an Euskadiko kooperatibismo guztia KONFEKOOPen elkartu zen arte.

 • Kooperatibak orientatzea
 • Parte hartzea
 • Autoexijentzia
 • Elkar-lankidetza
 • Elkartasuna

Zutabeak: Komunikazioa / Hurbiltasuna / Irekitasuna

Ardatz estrategikoak:

 • Ordezkaritza eta eragina handitzea eta finkatzea
 • Elkar-lankidetza areagotzea
 • Kooperatibismoa gehiago eta hobeto babestea
 • Kudeaketan arinak eta hurbilak izatea

KONFEKOOP Gaur egun

 • Irakaskuntzako 88 kooperatiba
 • Kontsumoko 11 kooperatiba
 • Nekazaritzako elikagaien arloko 60 kooperatiba
 • Elkarlaneko 1.092 kooperatiba
 • Etxebizitza-kooperatiba bat
 • Garraioko 6 kooperatiba
 • Kreditu-kooperatiba bat
1.300
kooperatiba
59.000
enplegu
1,4 M
bazkide
11 M
euroko fakturazioa

Konpromisoa GJHekin

2015eko irailean, Nazio Batuetako estatu kideek Garapen Jasangarrirako 17 Helburuak (aurrerantzean, GJH) sartu zituzten Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren barruan.

Helburu horiek, besteak beste, pobrezia amaitzeko, desberdintasunaren eta injustiziaren aurka borrokatzeko eta klima-aldaketari aurre egiteko daude diseinatuta.

Kooperatibek, beren izaeragatik, funtsezko zeregina dute Nazio Batuen 2030 Agendan. Izan ere, kooperatibak, berez, antolaketa-eredu jakin baten aldeko apustua dira, eta antolaketa-eredu horrek hau guztia sustatzen du: partaidetza, berdintasuna, arriskuen eta baliabideen kudeaketa bateratua, informazioa eta ezagutza. Hori guztia lagungarria da garapen jasangarria lortzeko, bai eta bizi-baldintzak hobetzeko ere, betiere berdintasunean.

KONFEKOOP ziur dago kooperatibek estrategia sendoagoak garatuko dituztela GJHen bidez. GJHak enpresetako planetan txertatzea onuragarria da hainbat prozesu indartzeko, prozesu horien artean daudelarik arriskuak, aukera materialak eta kostuak identifikatzea eta kudeatzea; merkatu berriak sortzea eta haietara sartzea, eta negozio-ereduak berritzea, eraginkorrago bihurtuz. Horrela erakunde kooperatiboak bat etorriko dira beren langileekin, bezeroekin, hornitzaileekin, inbertitzaileekin eta komunitatearekin, estrategiari eta itxaropenei dagokienez.

Gaur egun, KONFEKOOP hainbat esparrutan ari da lanean. Esparru horien artean, hauek nabarmentzen dira:

KONFEKOOPen, uste dugu emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna garapen ekonomiko jasangarrirako eta gizarte osoaren ongizaterako oinarria dela. Hori dela eta, beharrezkoa da pertsonak ardatz dituzten eredu ekonomikoak indartzea, hala nola kooperatiba-eredua, berdintasuneranzko gizarterantz aurrera egiteko aukera ematen baitute.

KONFEKOOPen, berdintasunarekin konprometituta gaude, eta generoan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta kasu horietan jarduteko prozedura bat dugu.

Hala ere, badakigu oraindik asko dagoela egiteko. Eta berdintasunaren aldeko lan horretan, hainbat tresna erabiltzen ditugu, hala nola:

 • Kooperatibentzako Berdintasun Programa. Programa horrekin, Hezi2de kooperatiba espezializatuaren bidez, plantillan 50 langile baino gutxiago dituzten kooperatibei laguntzen diegu, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoa borondatez egiten eta Berdintasun Plana prestatzen eta ezartzen.
 • Kooperatiben eskura dagoen indarkeria sexistaren aurkako protokoloa prestatzeko gida.

Enpresa kooperatiboen artean berdintasun-planak bultzatzea, lana eta bizitza pertsonala uztartzeko ekimenak sustatzea eta jardunbide egokiak zabaltzea dira, besteak beste, lantzen jarraituko dugun beste esparru batzuk.

KONFEKOOPen eginkizun nagusien artean, honako hauek daude puntu horren barruan: KOONFEKOOP elkartearen eta ELKAR-LAN, S. Coop sozietatearen bidez kooperatiba berriak sortzen laguntzea; ikastetxeetan kooperatiba-ereduak sustatzea; kooperatibetan lan-praktikak sustatzea eta babestea; Osalaneko kontseiluan parte hartzea; Euskadi Preben Euskadiko elikaduraren eta egurraren balio-katean laneko segurtasuna eta osasuna babestea; hainbat erakundetan parte hartzea, hala nola Elkargi SGR, Hazibide SL, SEED Capital SL eta Hazilur erakundeetan, eta Laboral Kutxarekin hitzarmena izatea.

Ezagutzak, espezializazioa, teknologia eta finantza-baliabideak mobilizatzea eta trukatzea, Garapen Jasangarrirako Helburuak lortzen laguntzeko herrialde guztietan, batez ere garapen-bidean dauden herrialdeetan.

Horretarako, KONFEKOOPek ordezkaritza du hainbat erakunde publiko eta pribatutan, eta elkarrizketan dihardu erakunde horiekin, kooperatiben eginkizuna ordezkatzeko eta defendatzeko.